0
0
  • 04
  • Dec

Kính gửi quý đơn vị! Ban TNTT xin gửi tới quý đơn vị lịch gửi mẫu các chương trình trong tháng 12/2020. Chi tiết quý đơn vị xem tại bảng sau:

STT Mã chương trình Tên chương trình Chỉ tiêu Ngày gửi mẫu Hình thức bảo quản và vận chuyển Ghi chú 
Lĩnh vực hóa học
1 VPT.2.5.20.249 Phân tích các chỉ tiêu trong nước ăn uống và nước sinh hoạt pH 07/12/2020 Nhiệt độ thường  
Chỉ số Pemaganate
Cl-
Fe tổng
Độ kiềm tổng
Độ cứng tổng 
Độ đục
TSS
3 VPT.2.5.20.224 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước mặt pH   07/12/2020 Đối với chỉ tiêu COD và BOD5 bảo quản 2-8 độ C. Các chỉ tiêu còn lại bảo quản ở nhiệt độ thường.Vận chuyển trong 2-3 ngày làm việc.
màu sắc
COD
BOD5
Độ kiềm tổng
NH4+
Fe tổng số
TSS
4 VPT.2.5.20.24 Chỉ tiêu chất lượng trong thức ăn chăn nuôi Protein* 07/12/2020   Nhiệt độ thường
Nito amoniac
Tro tổng số*
Tro không tan trong HCl
Béo*
Độ ẩm
Xơ*
Phospho*
Canxi*
NaCl*
5 VPT.2.5.20.92 Kim loại trong phân bón Asen 07/12/2020 Nhiệt độ thường  
Cadimi
Chì
Thủy ngân
Magie
Sắt
Canxi
Kẽm
Đồng
Mangan
6 VPT.2.5.20.254 Kim loại trong thịt Fe 07/12/2020 Bảo quản nhiệt độ -18 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc  
Cu
Zn
Sn
Cd
Pb
As
Hg
7 VPT.2.5.20.09 Chỉ tiêu chất lượng trong nước chấm Hàm lượng Nito toàn phần 07/12/2020 Nhiệt độ thường Nên mẫu nước mắm
Hàm lượng Nitơ axit amin
pH
Hàm lượng Nitơ amoniac
Độ axit
Hàm lượng muối NaCl
8 VPT.2.5.20.261 Phân tích các chỉ tiêu chất lượng trong muối Iod Độ ẩm 07/12/2020 Nhiệt độ thường  
Hàm lượng NaCl
Hàm lượng chất không tan trong nước
Hàm lượng Iod
9 VPT.2.5.20.28 Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm bia Hàm lượng etanol Không tổ chức do không đủ số lượng khách đăng ký tham dự tối thiểu
Xác định diaxetyl
Xác định độ axit
Hàm lượng CO2
10 VPT.2.5.20.180 Kháng sinh trong sữa Penicilline G 07/12/2020 Bảo quản nhiệt độ 2-8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc Nền sữa bột
11 VPT.2.5.20.206 Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi Neomycin 07/12/2020 Bảo quản nhiệt độ 2-8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc  
12 VPT.2.5.20.79 Chất kích thích sinh trưởng trong phân bón GA3 07/12/2020 Nhiệt độ thường  
NAA
13 VPT.2.5.20.242 Chất lượng nông sản thực phẩm (Hạt tiêu) Ochratoxin A Không tổ chức do không đủ số lượng khách đăng ký tham dự tối thiểu
14 VPT.2.5.20.239 Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong mật ong Carbendazime 07/12/2020 Bảo quản nhiệt độ 2-8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc  
15 VPT.2.5.20.236 Phân tích hàm lượng aflatoxin trong nông sản thực phẩm (Hạt tiêu) Aflatoxin B1 07/12/2020 Bảo quản nhiệt độ 2-8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc  
Aflatoxin B2
Aflatoxin G1
Aflatoxin G2
Aflatoxin tổng
16 VPT.2.5.20.184 Chất lượng phân bón (phân bón rắn) pH 07/12/2020 Nhiệt độ thường  
Bo tan trong axit
17 VPT.2.5.20.105 Chất lượng nguyên liệu TACN Fructose 07/12/2020 Nhiệt độ thường  
Lĩnh vực sinh học
1 VPT.2.6.20.87 Vi sinh trong nước thải E.coli 07/12/2020 Bảo quản nhiệt độ 2-8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc Định lượng
(CFU & MPN/100ml)
Coliforms
Fecal Coliform
2 VPT.2.6.20.35 Vi sinh trong phân bón E.coli  07/12/2020 Bảo quản nhiệt độ 2-8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc Định lượng (MPN/g)

TIN KHÁC