0
0
  • 18
  • Dec

AoV - DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2021

Công ty Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV) xin gửi tới quý đơn vị, các tổ chức, cá nhân kế hoạch các chương trình đào tạo trong năm 2021. Chi tiết các chương trình kính mời xem tại bảng sau:
STT Thời gian Tên khóa đào tạo Địa điểm Số ngày Học phí lớp trực tiếp (VND) Học phí lớp trực tuyến (Online)
01 Tháng 3 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ HN-HCM 3 2.500.000 1.000.000
02 Tháng 3 Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm HN-HCM 4 3.500.000  /
03 Tháng 4 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm HN-HCM 2 2.500.000 1.000.000
04 Tháng 4 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học HN-HCM 4 3.500.000 1.000.000
05 Tháng 4 Kiểm tra/ hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN HN-HCM 4 3.500.000  /
06 Tháng 4 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh HN-HCM 3 3.000.000 1.000.000
07 Tháng 4 Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN HN-HCM 3 3.000.000 1.000.000
08 Tháng 5 Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN HN-HCM 4 3.500.000 /
09 Tháng 5 Nhận thức chung về HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189:2012 HN-HCM 2 2.500.000 1.000.000
10 Tháng 5 Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ HN-HCM 3 2.000.000 1.000.000
11 Tháng 5 7 công cụ thống kê - phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng HN-HCM 2 2.000.000 1.000.000
12 Tháng 5 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký HN-HCM 5 3.000.000 /
13 Tháng 6 Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường HN-HCM 4 4.000.000 /
14 Tháng 6 Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm HN-HCM 5 3.500.000 /
15 Tháng 6 Quản lý rủi ro PTN HN-HCM 2 2.000.000 1.000.000
16 Tháng 6 An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật HN-HCM 2 2.000.000 1.000.000
17 Tháng 6 Bảo trì/hiệu chuẩn HPLC, GC HN-HCM 3 2.500.000 /
18 Tháng 7 Phân tích chất lượng môi trường không khí, đất, nước HN 4 4.000.000 /
19 Tháng 7 Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích HN/ HCM 4 3.500.000 1.000.000
20 Tháng 7 Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón HCM 5 3.500.000 /
21 Tháng 7 Nhận thức chung ISO 22000:2018 HCM 2 2.000.000 /
22 Tháng 7 Kỹ Thuật Phân Tích Vi Sinh Trong Thực Phẩm, Nước và Nước Thải HN-HCM 4 3.500.000 /
23 Tháng 8 Phân tích và đánh giá chất lượng Thức ăn chăn nuôi HN-HCM 4 3.500.000 /
24 Tháng 8 Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường HN 4 3.500.000 /
25 Tháng 8 Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế, các tủ nhiệt trong phòng thí nghiệm (tủ đông, tủ lạnh, tủ ấm, lò nung, bể nhiệt và bếp nhiệt) HN 4  3.000.000 /
26 Tháng 8 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh HN 3 3.000.000 1.000.000
27 Tháng 9 Quan trắc chất lượng môi trường nước HN 2 2.500.000 1.000.000
28 Tháng 9 Bảo trì, Hiệu chuẩn máy AAS, UV-Vis HN-HCM 3 2.500.000  /
29 Tháng 9 An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong PTN HN 2 2.500.000 1.000.000
30 Tháng 9 Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm HN-HCM 3 3.000.000 /
31 Tháng 9 Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản HCM 5  3.500.000 /
32 Tháng 10 Kỹ thuật xác định hàm lượng hoạt chất thuốc BVTV HN-HCM 4 4.000.000 /
33 Tháng 10 Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng. HN-HCM 5 3.500.000  1.000.000
34 Tháng 10 Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị hóa lý đo thông số môi trường : pH, DO, TSS, TDS, EC, COD, Độ đục HN-HCM 4 3.000.000 /
35 Tháng 11 Tổng quan về công nghệ, hệ thống xử lý nước thải HN 2 2.500.000 /
36 Tháng 11 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký HN 4 3.000.000 /
37 Tháng 12 Phân tích hàm lượng hoạt chất của thuốc BVTV bằng kỹ thuật sắc ký HCM 4 3.000.000 /
38 Tháng 12 Hiệu chuẩn kiểm tra nội bộ các thiết bị dụng cụ đo điện và độ dài HCM 4 3.000.000 /

Mẫu phiếu đăng ký tham gia các khóa đào tạo năm 2021 quý đơn vị tải tại đây!
1. Ghi chú đối với các khóa Trực tiếp tại AoV
-       Quý khách hàng vui lòng gửi đơn đăng ký (theo form đính kèm) trước 01 tháng so với lịch dự kiến. AoV sẽ thông báo chi tiết nội dung khóa đào tạo, thời gian, địa điểm tổ chức 15 ngày trước ngày đào tạo.
2. Ghi chú đối với các khóa Trực tuyến (Online)
-       Đối với khóa học trực tuyến, học viên cần trang bị máy tính cá nhân/thiết bị di động có kết nối Internet để sẵn sàng kết nối các ứng dụng truyền tải trực tuyến.
-       Học viên cung cấp số điện thoại (Zalo) trong form đăng ký gửi về AoV.
-       Thời lượng học trực tuyến bao gồm thời gian Giảng viên giảng qua Zoom (tối đa 02 ngày) và thời gian học viên làm bài tập về nhà. Bài thi học viên nộp online.
-       Các học viên tham dự đầy đủ khoá học và đạt kết quả kiểm tra sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo tương ứng.
 3. Ghi chú chung
-       Ngoài các khóa đào tạo trên, AoV nhận đào tạo riêng theo nhu cầu của khách hàng.
-       Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
        Hà Nội: Ms Giáng Hương – 0981016608                      Email: info@aov.vn
        Sài Gòn: Ms Hồng Luyn – 0988700248                         Email: hongluyn@aov.vn
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý khách!

TIN KHÁC