0
0
  • 29
  • Jan

Quy định sử dụng

  • 29/01/2019 08:39:12

Quy định này nhằm thỏa thuận các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng Website AOV.VN, việc sử dụng website này là việc chấp nhận ở dạng điện tử đồng nghĩa với Quý khác đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý sự ràng buộc về vấn đề cung cấp thông tin trên website.

1. Định nghĩa, thuật ngữ.

"AoV", "Chúng tôi": CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

"Quý khách", "Khách hàng", "Người sử dụng": là người sử dụng website này hoặc là khách hàng của AoV.

2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

- Tuân thủ và chịu trách nhiệm theo các quy định của Nhà nước và quốc tế về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bí mật quốc gia, an ninh, văn hóa.

- Khách hàng thường xuyên kiểm tra email hoặc có thể liên hệ qua số điện thoại đã khai báo trên hệ thống AOV.VN để nhận được các thông báo quan trọng về dịch vụ đang sử dụng tại AoV.

3. Thay đổi cấu trúc, giao diện sử dụng

- Chúng tôi có quyền thay đổi cấu trúc website, giao diện các trình đơn để nâng cao hiệu suất sử dụng.

4. Quy định về bảo mật thông tin
Click xem tại đây.

5. Quy định về tra cứu kết quả hiệu chuẩn
- Nhật ký, dữ liệu quan trắc gốc hiệu chuẩn/ thử nghiệm/ bảo trì được truy xuất từ AoV App.
- Giấy chứng nhận Hiệu chuẩn/ Thử nghiệm/ Bảo trì bản chính thức (không có Watermark AoV Demo ) xuất từ AoV App có giá trị tương đương bản cứng do AoV cấp.
Tham khảo thêm tại đây.

TIN KHÁC