0
0
  • 03
  • Aug

KẾ HOẠCH TNTT/SSLP NĂM 2020

  • 03/08/2020 08:57:16

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2020

Ban Thử nghiệm thành thạo AoV xin cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý đơn vị trong suốt thời gian qua. Ban TNTT xin gửi tới quý đơn vị kế hoạch tổ chức các chương trình năm 2020. 
  • Kế hoạch Thử nghiệm thành thạo năm 2020. Xem chi tiết Tại Đây!
  • Kế hoạch Thử nghiệm thành thạo lĩnh vực Hiệu chuẩn năm 2020. Xem chi tiết Tại Đây!
Xin chân thành cảm ơn quý đơn vị!

TIN KHÁC