0
0
  • 20
  • Feb

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó cần áp dụng các biện pháp cách ly và hạn chế tiếp xúc, năm 2021, Công ty TNHH Đảm bảo chất lượng Việt Nam (AoV) triển khai thực hiện tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến từ xa.

TIN KHÁC