0
0
  • 28
  • Dec

Trong hai ngày 17 và 18/8/2013, Tổ chức Công nhận Việt Nam (AoV) đã tổ chức khóa đào tạo về Độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn thiết bị đo lường với giảng viên là chuyên viên quản lý chất lượng Phó Đức Trù - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

TIN KHÁC