0
0
  • 19
  • Nov

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và cải tiến dịch vụ Thử nghiệm thành thạo, AoV - PT tổ chức khảo sát để tìm hiểu ý kiến, đánh giá của các đơn vị đã tham gia dịch vụ Thử nghiệm thành thạo của AoV - PT trong năm 2020. AoV bảo đảm giữ bí mật thông tin khách hàng. Rất mong Quý khách hàng dành chút thời gian trả lời đầy đủ, khách quan, bày tỏ nhu cầu tham gia TNTT/SSLP trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn!
 

  • 31
  • Jan

Với mong muốn cung cấp công cụ hỗ trợ các PTN tham gia phân tích các chỉ tiêu chất lượng trong thuốc bảo vệ thực vật nhìn nhận lại tính chính xác trong kết quả phân tích của mình, đồng thời cung cấp bằng chứng để các cơ quan thẩm quyền, cơ quan đánh giá làm căn cứ để đánh giá năng lực các PTN, ban thử nghiệm thành thạo Vinalab – PT2 tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo chỉ tiêu chất lượng trong thuốc bảo vệ thực vật.

TIN KHÁC